Przeskocz do treści

Schola parafialna

Regulamin Scholi parafii Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich

 

 1. Próby Scholi odbywają się dwa razy w miesiącu, w drugi piątek miesiąca o godzinie 18.00 i w ostatni piątek miesiąca przed Adoracją o godzinie 19.00 oraz przed każdą Mszą świętą w niedziele i święta o godzinie 11.30 (o ile nie zachodzi konieczność zwiększenia ilości prób, o czym uczestnicy i Rodzice zostają wcześniej powiadomieni na Mszy Świętej przez księdza Proboszcza). O ewentualnych zmianach lub odwołanych próbach opiekun powiadomi wcześniej.
 2.  Wszelkie informacje przekazujemy także poprzez stronę internetową naszej Scholi na FB https://www.facebook.com/groups/348688931811886/.
 3. Każda nowo przyjmowana osoba, przez pierwszy rok będzie kandydatem do Scholi. Wspólnie z pozostałymi uczestniczy w próbach i Mszach świętych z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem. Kandydaci do scholi przyuczają się i stoją dalej od mikrofonu.
 4. Obecność jest sprawdzana na każdej próbie i Mszy świętej na której śpiewa Schola. Dzięki regularnemu sprawdzaniu obecności dajemy sobie nawzajem do zrozumienia na kim można zawsze polegać. Spóźnienia oraz nieobecności, będą zapisywane przez opiekuna – panią Asię.
 5. Staramy się przychodzić na każdą próbę, by zaśpiewać na chwałę Panu Bogu i to jest najważniejsze. Wszelkiego rodzaju sytuacje losowe są zrozumiałe. Starajmy się jednak chociaż częściowo wyjaśnić swoją nieobecność. Podczas prób oceniana będzie aktywność dzieci, ich zaangażowanie i przygotowanie do prób. Dzieci, które wyznaczone są do śpiewu psalmu, powinny zgłosić wcześniej swoją nieobecność 
 6. Każdą próbę oraz Mszę świętą rozpoczynamy modlitwą.
 7. Nie wychodzimy dopóki nasze spotkanie nie zostanie zakończone.
 8. Nie rozmawiamy podczas prób, bo bardzo utrudnia to naszą współpracę. Na pewno i na rozmowę znajdziemy czas po przećwiczeniu tego co do nas należy. Podczas prób nie używamy telefonów komórkowych, i nie zajmujemy się innymi sprawami, które nie są przedmiotem próby. Na próbach podczas śpiewu nie jemy i nie pijemy.
 9. Staramy się wykonywać polecenia osoby przeprowadzającej próbę.
 10. Jako Schola liturgiczna uczestniczymy wspólnie szczególnie we Mszach św. niedzielnych i świątecznych
 11. Nie dopuszczalne są rozmowy podczas Mszy świętej, robienie fryzur, bawienie telefonem, śpiewnikami i tym podobne zachowania, prowadzące do tego, że nie potrafimy skupić się na próbie i Eucharystii a do tego przeszkadzamy sobie nawzajem.
 12. Podczas Mszy św. używamy śpiewników
 13. W kościele zachowujemy się tak, jak na spotkaniu z osobą, na której nam bardzo zależy. Panu Bogu zależy na nas i na naszym życiu. Pokażmy Mu, że i nam zależy.
 14. Na Mszach św. znak pokoju przekazujemy tylko do osoby z prawej i z lewej strony skłaniając głowę.
 15. Podczas prób i Mszy św. stoimy tak jak zostaniemy ustawieni.
 16. Pamiętajmy by nasz śpiew, był zawsze modlitwą. Myślmy o tym o czym śpiewamy do Boga, wkładajmy w to całe swoje serce i starajmy się czynić to jak najlepiej.

Schola

 1. Agnieszka Świerczek
 2. Dominika Posełek
 3. Zuzanna Latacz
 4. Katarzyna Opiłka
 5. Agnieszka Pacia
 6. Mateusz Duch
 7. Dominika Pacia
 8. Łukasz Pasich
 9. Wiktoria Imiołek
 10. Anna Pacia
 11. Paulina Zamorowska
 12. Filip Nowak
 13. Angelika Nowak
 14. Agnieszka Papaj
 15. Anna Janik
 16. Oliwia Chmura
 17. Oliwia Ambrożkiewicz
 18. Joanna Pasich
 19. Maja Krawiec
 20. Zuzanna Imiołek
 21. Kinga Kawula
 22. Sandra Duch
 23. Amanda Trawińska
 24. Mikołaj Świerczek

Opiekun : P. Joanna Duch

Chór Parafialny

 1. Łukasz Pasich
 2. Mateusz Duch
 3. Agnieszka Świerczek
 4. Dominika Posełek
 5. Agnieszka Pacia
 6. Zuzanna Latacz
 7. Katarzyna Opiłka
 8. Dominika Pacia
 9. Wiktoria Imiołek
 10. Anna Pacia
 11. Paulina Zamorowska
 12. Filip Nowak
 13. Joanna Pasich
 14. Magdalena Pasich
 15. Ewa Pasich
 16. Joanna Duch
 17. Gabriela Nowak
 18. Oliwia Ambrożkiewicz

Opiekunowie :        

Łukasz Pasich
Mateusz Duch

 

Osoby sympatyzujące ze scholą i czasami śpiewające ze scholą :

 1. Zuzanna Rams
 2. Amelia Latacz
 3. Paulina Nowak
 4. Eliza Rams
 5. Sandra Palacz
 6. Katarzyna Janus
 7. Julia Duch
 8. Zuzanna Kołodziejczyk
 9. Oliwia Dyduch
 10. Milena Barczyk
 11. Ola Kołodziejczyk
 12. Gabriela Skorupka
 13. Ola Lipińska