Przeskocz do treści

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie : Uroczystość Trójcy św.

 1. Niełatwo uznać tajemnicę, która nas przerasta. Aby choć trochę dotknąć prawdy o Trójcy Świętej, potrzeba pokory wobec Boga, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć i pojąć. Przyjmujemy z wiarą, co nam objawia Syn Boży, dajemy się przeniknąć Jego Duchowi: miłości udzielającej się między Osobami Trójcy, czujemy wdzięczność za okazane nam miłosierdzie. Ale bez wiary, bez modlitwy, bez działania łaski - pogubimy się tylko wśród martwych formuł.
 2. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie Kościoła i ofiarę na potrzeby Kościoła. W piątek na godz. 18.30 zapraszam następne 10 osób od Nr. 185 do posprzątania Kościoła
 3. Zachęcam do zakupu i czytania prasy katolickiej.
 4. W poniedziałek po Mszy św. o godz.18.00 zapraszam na krótkie spotkanie przedstawicieli wszystkich 4 ołtarzy na Boże Ciało
 5. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. w naszym Kościele o godz.9.00 i 11.00. Po Mszy św. o godz.11.00 wyruszy procesja do czterech Ołtarzy ( Ołtarze przygotowujemy tak jak zawsze , w tych samych miejscach ). Bardzo proszę o udekorowanie naszych okien na trasie naszej procesji. Proszę całą asystę : Panie do niesienia obrazów ; Panów do niesienia sztandarów ; Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach i Druhów Strażaków w mundurach i do niesienia Krzyża i baldachimu , młodzież i dzieci do sypania kwiatów

Nie będzie Mszy św. o godz.16.00

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

       07.06 – 21.06.2020r.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć :

Przemysław Chmura parafia tutejsza : zam. Kąpiele Wielkie 221
Marzena Adamus parafia św. Katarzyny Wolbrom : zam. ul.Wyzwolenia 56 b Wolbrom

Mateusz Hmura parafia tutejsza : zam. Kąpiele Wielkie 232
Klaudia Osowska parafia św. Katarzyny Wolbrom : zam. Oś.Bolesława Chrobrego 18/8 Wolbrom

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami powinien poinformować Kancelarię Parafialną.

 

W Diecezji Sosnowieckiej nadal obowiązuje ogólna dyspensa, udzielona 25 marca 2020 roku przez Biskupa Sosnowieckiego wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie, od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.

3. Przekazuję treść Rozporządzenie Biskupa Sosnowieckiego dotyczącego  niektórych aspektów duszpasterstwa w Diecezji Sosnowieckiej po 29 maja 2020 roku:

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczącym min. zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, dotychczasowe akty prawne biskupa sosnowieckiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele lub kaplicy (budynkach kultu):
- Zostały zniesione limity osób w budynkach kultu. Wynika to z zapisu § 15. ust. 8 Rozporządzenia:
„Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.
- Podczas sprawowania w kościele Mszy Świętej i innych nabożeństw, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem sprawującego kult religijny) oraz dezynfekcji powierzchni.
- Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę.
- Wszyscy uczestnicy liturgii sprawowanej w kościele lub kaplicy, za wyjątkiem „sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania” (por. § 18. ust. 3. p. 8 Rozporządzenia) mają obowiązek zakrywania twarzy. Wynika to z zapisu §18. ust. 1 Rozporządzenia:
„Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa (…)”.

Sakrament pokuty i pojednania:
- Zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.
W trakcie spowiedzi należy ściśle przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących w kościele (zasłonięte usta, dezynfekcja konfesjonału, jeśli możliwe spowiedź w osobnym pomieszczeniu itp.).

Sakrament bierzmowania i wizytacje kanoniczne:
- Z dniem 1 czerwca 2020 roku przywracamy udzielanie sakramentu bierzmowania oraz wizytacje kanoniczne.
- Obowiązuje tutaj nadal Rozporządzenie Biskupa Sosnowieckiego dotyczące wytycznych sanitarno-liturgicznych odnośnie do udzielania sakramentu bierzmowania oraz przeprowadzania wizytacji kanonicznej z dnia 15 maja 2020 roku, z uwzględnieniem zaktualizowanych wskazań sanitarno – epidemiologicznych i rozporządzeń władz państwowych.

Pierwsza Komunia Święta:
W związku nowym Rozporządzeniem, księża proboszczowie w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych mogą wyznaczyć nowe daty uroczystości.

Zgromadzenia religijne poza kościołami (budynkami kultu):
- Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Należy jednak stosować się do obowiązujących zasad wynikających z Rozporządzenia, w tym normę, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób. Wynika to z zapisu zawartego w § 15. ust. 1 Rozporządzenia:
„Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.
2. Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1”.
- Księża (kapłani odpowiedzialni za organizowanie zgromadzenia religijnego) zobowiązani są do poinformowania uczestników zgromadzenia o obowiązujących w czasie zgromadzenia zasadach: zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.  Wynika to z zapisu zawartego w § 15. ust. 5:
"Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z ust. 1 i 2 oraz o treści opinii, o której mowa w ust".
- Procesję Bożego Ciała organizujemy wokół kościoła z czterema ołtarzami i błogosławieństwami. Dlatego tam gdzie to jest możliwe budujemy tradycyjne cztery ołtarze.
- Roztropnym będzie, by w Boże Ciało procesja wokół kościoła organizowana była po każdej czy też po kilku mszach świętych.
- Tam gdzie nie jest możliwym zorganizować procesję wokół kościoła, albo istnieje realna obawa naruszenia prawa o uczestniczeniu 150 osób w zgromadzeniu poza budynkami kultu, można ją zorganizować wewnątrz świątyni.

Duszpasterstwo grup:
- Przywracamy spotkania formacyjne grup i stowarzyszeń działających przy parafiach. W świetle § 15, ust. 8 Rozporządzenia:
„Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.
- Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych.
- Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.
- Roztropności duszpasterzy zostawiamy kwestię odwiedzin chorych i osób starszych, kiedy one lub ich bliscy wyraźnie wyrażą takie życzenie.
- W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego Rozporządzenia, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego

Ogłoszenia duszpasterskie : Uroczystość Zesłania Ducha św.

 1. Doświadczając działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i męczyć się rytualną religijnością, a stajemy się tym, kim mamy być z natury: dziećmi Boga i braćmi dla siebie.
 2. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie Kościoła i ofiarę na potrzeby Kościoła. W piątek na godz. 18.30 zapraszam następne 10 osób od Nr. 169 do posprzątania Kościoła
 3. Zachęcam do zakupu i czytania prasy katolickiej.
 4. Jutro Święto Matki Kościoła.

   Poświęcenie pól.

- godz.16.30 : Kolonia Syber i Dliższe Dołki

- godz.16.45 : Kolonia Stara Wieś

- godz.17.00 : Kolonia Przeczna Droga

- godz.17.15 : Kolonia Sarnie Doły , Domiarki i Domy przy szosie

Nabożeństwa czerwcowe recytowane w tygodniu po Mszy św.godz.18.00. W niedzielę po Mszy św. o godz.16.00

 1. W tym tygodniu I piątek i I sobota miesiąca. W piątek od godz.17.00 będzie można skorzystać z Sakramentu Pokuty. W I sobotę miesiąca na godz.17.15 zapraszam wszystkie Róże Różańcowe na adorację i zmianę tajemnic

 

Od niedzieli 17 maja w Kościele u nas może być do 20 osób. Obowiązuje zakrycie nosa i ust. O godz.15.30 Nabożeństwo majowe i Msza św. z transmisją na żywo z naszego Kościoła.

Ogłoszenia duszpasterskie : Wniebowstąpienie Pańskie

 1. Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność, a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. Potrzebujemy owych "światłych oczu serca", byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.
 2. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie Kościoła i ofiarę na potrzeby Kościoła .
  W piątek na godz. 18.30 zapraszam następne 10 osób od Nr. 155 do posprzątania Kościoła
 3. Zachęcam do zakupu i czytania prasy katolickiej.
 4. Nabożeństwa majowe w tygodniu o godz.17.30 , w niedzielę o godz.15.30