Przeskocz do treści

Kancelaria

Adres parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego
Kąpiele Wielkie 126 A
32-340 Wolbrom

Kancelaria Parafialna:

od poniedziałku do soboty :  po Mszy świętej popołudniowej
w niedzielę i święta kancelaria parafialna jest nieczynna

Msze święte

W niedziele i święta:
wrzesień - czerwiec: godz. 9.00, 10.30, 12.00, 16.00
lipiec - sierpień: godz. 9.00, 10.30, 12.00   

W tygodniu:
czas letni (kwiecień – wrzesień) godz.18.00
czas zimowy (październik – marzec) godz.17.00
czwartek godz. 8.00

Sakrament Chrztu Świętego

* Do zapisu należy przedłożyć:
1. Wyciąg aktu urodzenia z USC.
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców (jeżeli ślub był zawarty w innej parafii).
3. Rodzice chrzestni, jeżeli są z innej parafii przedłożą zaświadczenia ze swojej parafii że są praktykującymi katolikami.

Pogrzeb

* Do zapisu należy przedłożyć:
1. Karta zgonu z USC.
2. Zaświadczenie przyjęcia sakramentu pokuty, wiatyku i namaszczenia chorych.
3. Zachęcamy rodzinę by wcześniej przystąpiła do sakramentu spowiedzi świętej.

Sakrament małżeństwa

Przynajmniej 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii.
* Do zapisu należy przedłożyć:
1. Świadectwo z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania (jeśli te sakramenty były poza parafią).
3. Ostatnie świadectwo katechizacji szkoły średniej lub zawodowej.
4. Dowody osobiste.
5. Zaświadczenie z nauk przedmałżeńskich i poradnictwa rodzinnego.