Przeskocz do treści

Regulamin scholi

Regulamin Scholi parafii Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich

 1. Próby Scholi odbywają się dwa razy w miesiącu, w drugi piątek miesiąca o godzinie18.00 i w ostatni piątek miesiąca przed Adoracją o godzinie 19.00 oraz przed każdą Mszą świętą w niedziele i święta o godzinie 11.30 (o ile nie zachodzi konieczność zwiększenia ilości prób, o czym uczestnicy i Rodzice zostają wcześniej powiadomieni na Mszy Świętej przez księdza Proboszcza). O ewentualnych zmianach lub odwołanych próbach opiekun powiadomi wcześniej.
 2.  Wszelkie informacje przekazujemy także poprzez stronę internetową naszej Scholi na FB https://www.facebook.com/groups/348688931811886/.
 3. Każda nowo przyjmowana osoba, przez pierwszy rok będzie kandydatem do Scholi. Wspólnie z pozostałymi uczestniczy w próbach i Mszach świętych z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem. Kandydaci do scholii przyuczają się i stoją dalej od mikrofonu.
 4. Obecność jest sprawdzana na każdej próbie i Mszy świętej na której śpiewa Schola. Dzięki regularnemu sprawdzaniu obecności dajemy sobie nawzajem do zrozumienia na kim można zawsze polegać. Spóźnienia oraz nieobecności, będą zapisywane przez opiekuna – panią Asię.
 5. Staramy się przychodzić na każdą próbę, by zaśpiewać na chwałę Panu Bogu i to jest najważniejsze. Wszelkiego rodzaju sytuacje losowe są zrozumiałe. Starajmy się jednak chociaż częściowo wyjaśnić swoją nieobecność. Podczas prób oceniana będzie aktywność dzieci, ich zaangażowanie i przygotowanie do prób. Dzieci, które wyznaczone są do śpiewu psalmu, powinny zgłosić wcześniej swoją nieobecność 
 6. Każdą próbę oraz Mszę świętą rozpoczynamy modlitwą.
 7. Nie wychodzimy dopóki nasze spotkanie nie zostanie zakończone.
 8. Nie rozmawiamy podczas prób, bo bardzo utrudnia to naszą współpracę. Na pewno i na rozmowę znajdziemy czas po przećwiczeniu tego co do nas należy. Podczas prób nie używamy telefonów komórkowych, i nie zajmujemy się innymi sprawami, które nie są przedmiotem próby. Na próbach podczas śpiewu nie jemy i nie pijemy.
 9. Staramy się wykonywać polecenia osoby przeprowadzającej próbę.
 10. Jako Schola liturgiczna uczestniczymy wspólnie szczególnie we Mszach św. niedzielnych i świątecznych
 11. Nie dopuszczalne są rozmowy podczas Mszy świętej, robienie fryzur, bawienie telefonem, śpiewnikami i tym podobne zachowania, prowadzące do tego, że nie potrafimy skupić się na próbie i Eucharystii a do tego przeszkadzamy sobie nawzajem.
 12. Podczas Mszy św. używamy śpiewników
 13. W kościele zachowujemy się tak, jak na spotkaniu z osobą, na której nam bardzo zależy. Panu Bogu zależy na nas i na naszym życiu. Pokażmy Mu, że i nam zależy.
 14. Na Mszach św. znak pokoju przekazujemy tylko do osoby z prawej i z lewej strony skłaniając głowę.
 15. Podczas prób i Mszy św. stoimy tak jak zostaniemy ustawieni.
 16. Pamiętajmy by nasz śpiew, był zawsze modlitwą. Myślmy o tym o czym śpiewamy do Boga, wkładajmy w to całe swoje serce i starajmy się czynić to jak najlepiej.