Przeskocz do treści

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Miłosierdzia Bożego - 7 kwietnia 2024 r.

 1. Dzisiaj II niedziela wielkanocna czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego - uroczystość odpustowa w naszej parafii. Sumę o godz. 12.00 będzie celebrował Ks. Kan. Andrzej Górka – proboszcz par. Zesłania Ducha Świętego
  w Sosnowcu.
 2. O godz. 15.00 odprawimy Godzinę Miłosierdzia wobec wystawionego Najśw. Sakramentu, z którą związany jest przywilej odpustu zupełnego.
 3. Rozpoczyna się 74. Tydzień Miłosierdzia. Modlitwą i darem materialnym wspieramy potrzebujących.
 4. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tegorocznej uroczystości odpustowej. Dziękuję Kołu Gospodyń Wiejskich, druhom strażakom OSP, scholii parafialnej i Pani katechetce, dzieciom, młodzieży, ministrantom i lektorom, Panom Organistom oraz wszystkim parafianom za Waszą troskę i zaangażowanie.
 5. W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a w piątek – drugi miesiąca – czuwanie modlitewne o godz. 20.00 zakończone Apelem Jasnogórskim.
 6. W środę po Mszy św. w kościele odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
 7. Dziękuję za ofiary składane na potrzeby Parafii.
 8. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom PRZECZNEJ DROGI (Nr. 169 – 184) za przygotowanie kościoła na niedzielę i złożone ofiary. W piątek po wieczornej Mszy św. proszę o zadbanie o kościół rodziny z PRZECZNEJ DROGI (od Nru 185).
 9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dużo Bożego błogosławieństwa na rozpoczęty tydzień a solenizantom i jubilatom - dużo łask Bożych i opieki Matki Bożej w dalszym życiu. Szczęść Boże.

 

Wielkanoc - 31 marca 2024 r.

 1. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pragnę złożyć wszystkim drogim Parafianom i miłym gościom najserdeczniejsze życzenia: Alleluja dziś śpiewajmy/ Bogu cześć i chwałę dajmy/ bo zmartwychwstał nasz zbawiciel/ tego świata Odkupiciel./ Zdrowia, radości i powodzenia/ to są najszczersze moje życzenia!
 2. Do godnego przeżywania Świąt Wielkanocnych przygotowywaliśmy się przez cały Wielki Post, Triduum Paschalne a zwłaszcza przez Misje święte. Wierzę, że ten duchowy wysiłek przyniesie błogosławione owoce w naszym życiu.
 3. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych – Msze św. w porządku niedzielnym; ofiary będą przeznaczone na uczelnie katolickie.
 4. W piątek ze względu na uroczyste obchody oktawy Wielkanocy, nie obowiązuje post.
 5. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego – uroczystość odpustowa w naszej parafii. Proszę o pełną asystę (sztandary, feretrony) na sumę o godz. 12.00, po której odbędzie się procesja wokół kościoła.
 6. Podziękowania: bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali kościół i przyczynili się do dobrego przeżycia czasu wielkopostnego, rekolekcji, Triduum Paschalnego i Wielkanocy. Dziękuję mieszkańcom Starej Wsi, Kołu Gospodyń Wiejskich, druhom strażakom OSP, Panom organistom, Pani Ewie, scholi parafialnej i Pani katechetce, dzieciom, młodzieży, ministrantom i lektorom oraz wszystkim parafianom za Waszą troskę i zaangażowanie.
 7. Dziękuję za ofiary na kwiaty do Bożego grobu, złożone w czasie rekolekcji oraz na bieżące utrzymanie kościoła i parafii, dzięki czemu możemy w odpowiednich warunkach uczestniczyć w nabożeństwach.
 8. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom PRZECZNEJ DROGI  za przygotowanie kościoła na niedzielę i złożone ofiary. W piątek po wieczornej Mszy św. proszę o zadbanie o kościół rodziny z PRZECZNEJ DROGI (od Nru.
 9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dużo Bożego błogosławieństwa na rozpoczęty tydzień a solenizantom i jubilatom - dużo łask Bożych i opieki Matki Bożej w dalszym życiu. Szczęść Boże.

 

 

MODLITWA O POKÓJ ŚW. JANA PAWŁA II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi  i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.